Artikkelit


Kirurgi
Kestääkö kantti - oletko resilientti?

Resilienssi psyykkisenä voimavarana tarkoittaa, että yksilö kykenee toimimaan kuormittavissa olosuhteissa ilman, että toiminnan laatu olennaisesti alenee.

Read More
Two Ladies Looking At A Tablet In A Cafe
Mindfindr ja kesätyöntekijät

"Taas alkaa olla se aika vuodesta, jolloin yritykset ryhtyvät rekrytoimaan kesätyöntekijöitä"

Read More
Team Project
Persoonallisuus ja oppimistyylit

Persoonallisuus vaikuttaa yksilön oppimistyyliin, tiedonhankintamenetelmiin ja laajemmin oppimisprosessiin. Elinikäinen oppiminen on työelämän perusvaatimus.

Read More
Team Project
Tiimin ja johtoryhmän strateginen rakentaminen

Tuckmanin oivalluksen mukaan ihmisten kokoontuessa tavoittelemaan joitakin tiettyjä päämääriä he pyrkivät organisoitumaan spontaanisti

Read More
Erikoisia työtehtäviä tuloksissa?

Astrologin ja ennustajan ammatit Mindfindrissa - "Näille henkilökohtaisille palveluille on ollut kysyntää iät ja ajat: ihmiset ovat kautta aikain pyrkineet ymmärtämään, ennustamaan ja hallitsemaan elämäänsä"

Read More
Johtaja tiimin kehityksen tukena

Tiimin taitojen oppimisen alkuvaiheessa tiiminvetäjän tulisi omaksua myönteinen, opettajan työlle ominainen asenne tiimiinsä

Read More
Johtamistyyli tilanteesta riippuen

Häntä koiraa heiluttaa - erilaiset missiot ja tiimin kehitysvaiheet vaativat erilaista johtajuutta

Read More
Myyjien soveltuvuusarviot Mindfindrissa

Lähes poikkeuksetta kaikki liiketoimintaa harjoittavat organisaatiot tarvitsevat hyviä myyjiä. Monilla aloilla kilpailu on niin kovaa, että myyjän roolista muodostuu äärimmäisen tärkeä.

Read More
Quo vadis johtaja?

"On houkuttavaa etsiä uusia lähestymistapoja johtajuuteen"

Read More
Smithin ja Taylorin jäljillä - organisaation ja yksilön etujen yhteensovittaminen

"Epätieteellinen nyrkkisääntö johtaa siihen että tehtävään valittu Hyvä Tyyppi mystisellä tavalla muistuttaa valitsijoitaan"

Read More
Suorahaun tukeminen Mindfindr-palvelun avulla

Mindfindr-soveltuvuusarvio antaa lisäinformaatiota ammatillisen ja urasuunnittelun tueksi

Read More
Työelämävalmennus Mindfindr-palvelulla

Mindfindr-kartoituksen hyödyntäminen urasuunnittelussa ja työelämävalmennuksessa

Read More
Urasuunnittelua Mindfindr-palvelulla

Mindfindr-soveltuvuusarvio antaa lisäinformaatiota ammatillisen ja urasuunnittelun tueksi

Read More
Two Ladies Looking At A Tablet In A Cafe
Työelämälähtöinen itsensä kehittäminen

Mindfindr Personal -palvelu laajentaa ymmärrystä yksilön voimavaroista, avaa näköaloja tulevaisuuden mahdollisuuksiin ja tarjoaa käytännöllistä tietoa ammatillisen suunnittelun tueksi.

Read More
Palomies
Oletko funktionaalinen psykopaatti?

Psykopaateista nousee mieleemme välittömästi kuvia sarjamurhaajista tai vaikkapa kieroilevista investointipankkiireista. Joissakin ammateissa tietyt psykopaateissa tavattavat piirteet kuitenkin olla jo eduksi.

Read More
© Mindfindr Oy 2024