Erikoisia työtehtäviä tuloksissa?


Astrologin ja ennustajan ammatit Mindfindrissa - "Näille henkilökohtaisille palveluille on ollut kysyntää iät ja ajat: ihmiset ovat kautta aikain pyrkineet ymmärtämään, ennustamaan ja hallitsemaan elämäänsä"

Suomessa astrologin ja ennustajan palvelujen tarjonta on tullut aiempaa näkyvämmäksi osaltaan kaupallisten tv-kanavien tarjonnan runsastumisen myötä. Sinällään näille henkilökohtaisille palveluille on ollut kysyntää iät ja ajat: ihmiset ovat kautta aikain pyrkineet ymmärtämään, ennustamaan ja hallitsemaan elämäänsä. Tässä mielessä näillä palveluilla on samanlaisia funktioita kuin vaikkapa sielunhoidolla tai terapialla. Ihmiset valitsevat näistä ja muista palveluista omansa elämän- ja tietokäsityksensä pohjalta.

Kansainvälisen ammattiluokituksen (ISCO) mukaan astrologi tai ennustaja asettuu muiden henkilökohtaisten palvelujen työntekijöiden ryhmään 516. Astrologit ja ennustajat (ISCO 5161) kertovat ihmisten menneisyydestä ja ennustavat tulevaisuutta laatimalla syntymäaikakarttoja, ennustamalla kädestä, pelikorteista tai muin menetelmin.

Kuvasta nähdään, että henkilöt, jotka keskimäärin soveltuisivat astrologin tehtäviin, voivat usein suuntautua esimerkiksi vastaanotto- tai matkatoimistovirkailijan tehtäviin mikäli ovat hankkineet tai aikovat hankkia vähintään ammattitutkintotasoisen koulutuksen. Toisaalta samankaltaisia ammatillisia vahvuuksia voi hyödyntää vaikkapa kieltenopettajina, jotka tehtävät edellytävät vähintään ylemmän korkeakoulututkinnon suorittamista. Edelleen osa näitä valmiuksia hyödyntävistä henkilöistä voi päätyä tiedottajan tai HR-assistentin tehtäviin.

Näin huomataan, että viihtyäkseen henkilökohtaisessa asiakaskontaktissa jollakin tavoin ihmisiä auttaen tai tukien tietyt ominaisuudet ovat hyödyksi. Samoin kaikissa näissä tehtävissä ovat hyödyksi hyvät kielelliset valmiudet.

Screenshot 01
Soveltuvuus: Ennustaja

 

Screenshot 02
Soveltuvuudet

Ammattilistaan liittyviä huomioita

Mindfindr-tehtävälista on varsin kattava ja tuottaa tarvittaessa arvioita kaikista Mindfindr-ammateista. Koska Mindfindr-palvelussa ei ole tietoja osallistujan taustoista, testin käyttötarkoituksesta sekä muista mahdollisista testiin liittyvistä olosuhteista, saattaa ammattikohtaisessa listassa olla epärelevantteja ja ei-toivottuja tehtäviä. Myös koulutustason osalta tulokset tulee suhteuttaa osallistujan tilanteeseen.

Ammatteihin liittyviä kehittämisehdotuksia ja palautetta voi antaa suoraan kehittämistiimille: tuki@mindfindr.com

© Mindfindr Oy 2024