Työelämälähtöinen itsensä kehittäminen


Mindfindr Personal -palvelu laajentaa ymmärrystä yksilön voimavaroista, avaa näköaloja tulevaisuuden mahdollisuuksiin ja tarjoaa käytännöllistä tietoa ammatillisen suunnittelun tueksi.

Two Ladies Looking At A Tablet In A Cafe

Terminä ja käytäntönä nopeasti vanhentunut perinteinen urasuunnittelu on mielletty voimakkaasti peruskoulun jälkeiseen ensimmäiseen vakavaan ammatinvalintaan liittyväksi. Voimistuva ammattirakenteen muutos ja edelleen elämäntilanteiden muutokset luovat kuitenkin tarpeen ammatilliseen suunnitteluun jopa useita kertoja yksilön elämänkaaren aikana.

Kun kyseessä on aikuisen henkilön elämäntilanne, jossa työmarkkinatilanne ja rakennemuutos aiheuttavat yksilölle suhteellisen pakon löytää uusia ratkaisuja, tarvitaan toisinaan hyvinkin nopeasti ja tehokkaasti hankittua pätevää tietoa yksilön voimavaroista ja haasteista. Tämä tieto tulee suhteuttaa reaalitalouden ja työmarkkinanäkymien kontekstiin.

Toisaalta yksilöllisten voimavarojen toteuttamista tukevien arvojen vahvistuminen yhteiskunnassa mahdollistaa yksilön potentiaalin hyödyntämisen ja rohkeat valinnat osin riippumatta yksilön elämänvaiheesta tai ympäröivästä työmarkkinatilanteesta. Metamodernissa talouden tilanteessa, eräänlaisen subjektiivisen realismin vallitessa onkin yhä yleisempää, että yksilöt tekevät ammatillisia ratkaisuja yksilöllistyvien elämänmuotojensa ja arvojensa pohjalta, mutta toisaalta varsin merkittävien epävarmuustekijöiden tai jopa riskien olosuhteissa.

Näiden reaalisten riskien hallinnan näkökulmasta aivan kaikki ei ole muuttunut, mitä tulee ammatillisen suunnittelun tukemiseen psykologisin menetelmin. Itsetuntemuksen vahvistaminen, omien vahvuuksien tunnistaminen ja kehityshaasteiden ymmärtäminen ovat yhä vielä ammatillisen suunnittelun keskeinen osa. Käytännössä yksilöä tulee tukea tämän etsiessä optimaalista yhteensopivuutta yhtäältä kokonaispersoonallisuuden ja toisaalta erilaisten tehtävänkuvien ja työn piirteiden välillä.

Päätöksenteko pelkästään vahvan kiinnostuksen ja suuntautumismotivaation pohjalta voi vahvistaa epärealistisia odotuksia ja johtaa huonosti punnittuihin ratkaisuihin. Pätevillä menetelmillä toteutusta Itsearvioinnista on hyötyä, vaikka tulokset eivät aina ole toivotunlaisia - tai ehkäpä juuri silloin!

© Mindfindr Oy 2024