Mindfindr ja kesätyöntekijät


"Taas alkaa olla se aika vuodesta, jolloin yritykset ryhtyvät rekrytoimaan kesätyöntekijöitä"

Two Ladies Looking At A Tablet In A Cafe

Taas alkaa olla se aika vuodesta, jolloin yritykset ryhtyvät rekrytoimaan kesätyöntekijöitä. Vaikka joillakin aloilla on jopa suuri työvoimapula, kesätyöntekijöiden osalta tilanne on useimmiten toinen – tarjontaa on ja työhakemuksia tulee runsaasti. Suuri hakijamäärä ei kuitenkaan tarkoita, että kaikkiin tehtäviin löytyisi täysin sopivia kandidaatteja - ainakaan kovin helposti.

Kesätyöntekijöiden rekrytointi koostuu paljolti samoista vaiheista ja sisältää samoja haasteita kuin muutkin rekrytoinnit, vieläpä omine erityisine ongelmineen ja riskeineen. Joissakin tapauksissa rekrytointi saattaa olla jopa haasteellisempaa, koska varsinkaan nuoremmista hakijoista ei ole saatavilla referenssejä tai muuta taustatietoa työelämään ja täytettäviin tehtäviin liittyen.

Oman erityisalueensa muodostaa arvioinneissa paljastuva liioittelu ja oman osaamisen paisuttelu, josta toki suuri osa selittyy nuoruudella ja kokemattomuudella.

Mindfindr tarjoaa organisaatioille uudenlaisia mahdollisuuksia saada hakijoista relevanttia informaatiota, sillä kesätyönhakijoilla ei ole välttämättä tehtävien vaatimaa koulutusta ja työkokemusta. Soveltuvuusarvio tukee muita arviointimenetelmiä. Se tuottaa informaatiota henkilöiden luontaisista taipumuksista erilaisiin tehtäviin. Persoonallisuuden ja kompetenssien suhteuttaminen asetettuun tehtävään antaa ennusteen työntekijän suoriutumispotentiaalista.

Luontaiset taipumukset parantavat motivaatiota ja ovat tietenkin yhteydessä mm. työsuoriutumiseen ja työssä viihtymiseen ja edelleen sitoutumiseen. Mikäli työnhakijan persoonallisuus on vahvassa ristiriidassa asetettujen tehtävien vaatimusten kanssa, työnteko on henkisesti kuormittavaa, työviihtyvyys ja sitoutuminen saattavat kärsiä vaikka työntekijä suoriutuisi asetetuista tehtävistä.

Mindfindr-soveltuvuusarvio on työväline ja -ratkaisu, joka ei juurikaan lisää rekrytoijan työtaakkaa. Kehittyneet toiminta- ja organisointimallit mahdollistavat virtaviivaisen ja tehokkaan testitulosten keruun. Tarvittaessa myös työnhakijoiden yhteystiedot voidaan kerätä helposti.

Rekrytoijalle Mindfindr tuottaa hakijapoolin, jossa työnhakijoiden testitulokset ovat kootusti. Tarvittaessa hakijoiden soveltuvuuksia voidaan vertailla noin 350 erilaisen tehtävän suhteen. Näistä noin neljännes on vähän muodollista koulutusta vaativia tehtäviä. Jokaisesta hakijasta saadaan siten arvio kaikkiin Mindfindr -palvelussa oleviin tehtäviin/ammatteihin.

Suuremmilla yrityksillä on tarjolla useita erilaisia tehtäviä, jotka edellyttävät työntekijöiltä hyvinkin erilaisia valmiuksia. Mindfindr tarjoaa kattavan raportin henkilön soveltuvuudesta erilaisiin työtehtäviin (asiakaspalvelu, varastotyöt, kausituoteiden suoramyynti jne.). Lisäksi jokaisesta hakijasta on mahdollista saada osallistujakohtaiset soveltuvuusarviot kaikkiin Mindfindr-palvelussa oleviin ammatteihin.

Yritysten kesätyönhaku on myös ulospäin näkyvä prosessi, jolla luodaan yritys- ja brändikuvaa. Viime aikoina huomiota on kiinnitetty yhä enenevässä määrin siihen, miten yritykset hoitavat työnantajakuvaa ja miten viestintä rekrytoitavan ja yrityksen välillä on toteutettu.

Mindfindr tarjoaa ratkaisuna mm. mallin, jolla hakijoille voidaan antaa soveltuvuusarvio. Hakijalle soveltuvuusarvio antaa työelämälähtöistä ymmärrystä ja parantaa itsetuntemusta – työnhakuprosessista jää myös hakijalle jotakin konkreettista, työelämävalmiuksia “käteen” vaikka hakija ei tulisikaan valituksi (Candidate Experience). Tässä tulee siten hoidetuksi myös brändiä tukevaa viestintää, myös konkreettisesti toteutettua yhteiskuntavastuuta nuorten parissa!

© Mindfindr Oy 2024