Suorahaun tukeminen Mindfindr-palvelun avulla


Mindfindr-soveltuvuusarvio antaa lisäinformaatiota ammatillisen ja urasuunnittelun tueksi

Usein organisaatiolla on tarve löytää hyviä henkilöitä, jotka eivät yleisesti ole hakemassa mitään erityistä tehtävää ja eivät siten ole aktiivisia työnhakijoita. Suorahakua (Headhunting) hyödynnetään usein myös silloin kun hakuprosessi ei ole julkinen.

Monesti suorahaun kohde on sellainen että soveltuva/sopiva henkilö otetaan mikäli sellainen löytyy. Tällöin työnantaja on esimerkiksi määritellyt haettavalle henkilölle ominaisuudet, tiedot ja osaamisen, joista ollaan kiinnostuneita.

Suorahakua käytetään tyypillisesti johto- ja asiantuntijatason rekrytoinneissa mutta yhä enenevässä määrin myös muissa tehtävissä. Aloilla joissa kysyntä on suurempaa kuin tarjonta suorahaku on lähes ainoa vaihtoehto löytää ja rekrytoida henkilöitä.

Suorahaun haasteena on usein hyvien hakijoiden löytäminen/seulominen suuremmasta hakijajoukosta. Erilaisilla menetelmillä voidaan suorittaa rajauksia ja esimerkiksi hakijajoukon vertailuja ja siten nostaa pinnalle sopivimpia kandidaatteja.

Perinteisesti suorahakukonsultti tekee töitä asiakkaalle tämän määrittämän toimeksiannon pohjalta. Tietojärjestelmien rooli suorahaussa tukitoimintona kasvaa jatkuvasti. Erilaiset verkkopalvelut etsivät ja jalostavat henkilöihin liittyvää informaatiota, jota voidaan perinteisin ja automatisoiduin menetelmin hyödyntää konsultin työssä.

Olemassa olevat tietoresurssit yhdistettynä Mindfindrin soveltuvuusarvioon tarjoavat aivan uudenlaisia mahdollisuuksia tukea suorahakua.

Figure 01
Hakuprosessi

 

Screenshot 01
Soveltuvuus työtehtävään

Mindfindr-palvelun lisäarvo suorahaussa

Useilla organisaatioilla on valmiita henkilötietovarantoja, joihin on tallennettu käyttäjän tai palveluntarjoajan toimesta hakijoiden tietoja; Yhteystiedot, CV, hakutilanne ym. Monet palvelut pyrkivät aktivoimaan käyttäjiään ja saamaa heistä yhä enemmän tietoa (tietojen keruun ulkoistaminen käyttäjille/hakijoille itselleen). Psykologiset testit ja soveltuvuusarviot ovat looginen jatkumo käyttäjäkohtaisen informaation hankinnassa, jalostamisessa ja soveltamisessa.

Mindfindr palvelua voidaan hyödyntää itsenäisenä palvelunaan mutta tehokkaimmillaan Mindfindr on osana laajempaa arviointikehystä.

Mindfindrissa hakijat voidaan rankata mihin tahansa ammattiin. Kaikkien henkilöiden soveltuvuusarviot voidaan suhteuttaa toisiinsa tai laajemmin kaikkiin Mindfindr-palvelussa oleviin arviointeihin.

Lisätietoja: myynti@mindfindr.com tai 040 578 8750

© Mindfindr Oy 2024