Käyttöohjeet


Mindfindr integrointi rajapinnat

Hyvin toteutetuilla palveluintegraatioilla voidaan parantaa yritysten tehokkuutta ja kilpailukykyä. Integraatiot luovat pohjaa uusille laadukkaille ja tehokkaille toimintamalleille sekä mahdollistaa kokonaan uudenlaisten palveluiden tuottamisen.

Read More
Mindfindr soveltuvuusarvioiden toteutus

Monesti testien järjestäminen aiheuttaa työtä ja kustannuksia. Tietotekniikan avulla testien järjestämiseen, organisointiin ja toteuttamiseen liittyviä toimenpiteitä voidaan virtaviivaistaa ja helpottaa.

Read More
© Mindfindr Oy 2024