Mindfindr integrointi rajapinnat


Hyvin toteutetuilla palveluintegraatioilla voidaan parantaa yritysten tehokkuutta ja kilpailukykyä. Integraatiot luovat pohjaa uusille laadukkaille ja tehokkaille toimintamalleille sekä mahdollistaa kokonaan uudenlaisten palveluiden tuottamisen. Integraatioista saatavat hyödyt kasvavat, mitä useampia järjestelmiä saadaan sovitettua yhteen. Monien eri tietojärjestelmien käyttö aiheuttaa lisätyötä, jota järjestelmäintegraatioilla ja toimintamallien kehittämisellä voidaan vähentää ja optimoida.

Järjestelmäintegraatiot muokkaavat ja virtaviivaistavat toimintamalleja. Hyvin mallinnetut toimintamallit luovat turvallisuutta, nopeuttavat ja tehostavat palvelun käyttöä sekä parantavat toiminnallista laatua. Hyvin integroitu palvelu yhdenmukaistaa ja selkeyttää toimintaa.

Tavoitteena on parantaa ja tehostaa palvelussa olevien ja sinne tallennettujen tietojen hyödyntämistä erilaissa käyttökonteksteissa. Käytännössä integraatioilla pyritään automatisoimaan rutiinitoimintoja, tarjoamaan uusia ominaisuuksia, uudenlaisia palveluita, karsimaan päällekkäistä työtä ja parantamaan asiakaskokemusta.

Aikaisemmin järjestelmäintegraatiot ovat olleet haastavia ja suuritöisiä. Erilaisten integraatiorajapintojen ja -standardien yleistyminen on johtanut siihen, että niiden toteuttaminen on kustannustehokasta ja niitä voidaan tehdä hyvinkin pienillä resursseilla. Käytännössä tietotekniikkaa ja perinteinen toiminta elävät jatkuvassa vuorovaikutuksessa. Automaation rooli kasvaa jatkuvasti, jopa alueilla, joihin sen ei uskottu taipuvan.

Lähes poikkeuksetta soveltuvuusarviot liittyvät laajempaan käyttökontekstiin (rekrytointi, urasuunnittelu, valmennus). Hyvin tuotetussa palvelussa toimintamallit ja -prosessit on sovitettu toimivaan kokonaisuuteen.

Mindfindr palvelu on itsenäinen palvelukokonaisuus, joka voidaan liittää saumattomasti erilaisiin toimintaprosesseihin ja tietojärjestelmiin.

Mindfindr tukee REST/JSON muotoista rajapintaintegraatiota. REST on yleisesti käytetty, helposti toteutteva ja joustava verkkopohjainen teknologia, jota hyödyntävät monet merkittävät toimijat, kuten esimerkiksi Facebook, Twitter ja Google. Kaikkiin Mindfindr-asiakastileihin liittyy rajapintatuki. Käytännössä varmennetulla ylläpitäjällä (ylläpitäjän rooli) on pääsy autentikaatioavaimiin, joiden avulla rajapinta on käytettävissä.

Mahdollisia integraatioita

Esimerkki Mindfindr-integraatiosta

Esimerkissä on toteutettu palvelu, jossa testin suorittajille tarjotaan käyttöliittymä, jonka avulla he voivat jättää yhteystietonsa ja tehdä soveltuvuusarvion.

Testin toteuttaja voi ohjata kaikki arvioinnin suorittajat haluttuun verkko-osoitteeseen vaikkapa työhakemuksessa tai valmennusohjeistuksessa. Näin testin järjestäminen ei sido juurikaan työresursseja.

Osallistuja voidaan ohjata suoraan arviointiin tyyliin “Soveltuvuusarviointi suoritetaan verkko-osoitteessa mindfindr.mosi.fi”.

Integration

Oletteko integroimassa palveluitanne tai toimintamalleja Mindfindriin? Voimme tarjota rajapinnan toteuttajille operatiivisesta tuotannosta eriytetyn testitilin. Mikäli teillä on kysyttävää olettehan yhteydessä kehittämistiimiimme: tuki@mindfindr.com tai 040 578 8750

© Mindfindr Oy 2024