Usein Kysytyt Kysymykset


Olemme koonneet tähän yleisimpiä kysymyksiä ja vastauksia Mindfindrista. Jos sinulla on kysyttävää Mindfindrin toiminnasta, voit olla yhteydessä meihin sähköpostilla mindfindr@mindfindr.com.

Mikä on Mindfindr?

Mindfindr on uudenlainen psykologinen testauspalvelu rekrytointiin, urasuunnitteluun, henkilövalmennukseen ja henkilöstön kehittämiseen.

Kenelle Mindfindr-palvelu on tarkoitettu?

Mindfindr on ns. B2B-palvelu ja tarkoitettu yrityksille ja organisaatioille. Mindfindr ei tarjoa asiakastiliä yksityiskäyttäjille.

Miten tilaan Mindfindrin?

Rekisteröitymällä Mindfindr -palveluun. Tarvittaessa voimme tehdä teille asiakastilin olemalla yhteydessä Mindfindriin (myynti@mindfindr.com). Liitämme käyttäjätunnuksen asiakastiliin, jonka jälkeen tilin ylläpito tapahtuu ylläpitäjän toimesta (tilin hallinta: jäsenet, testit, rajapintapalvelut, jne.).

Mihin Mindfindrin edullinen hinta (10€) perustuu?

Mindfindr on täysin automatisoitu verkkopalvelu. Uuden ajan liiketoimintamallimme perustuu globaaliin palvelutarjontaan suurilla volyymeilla. Asiakasorganisaatioiden saama etu ei perustu laadun joustamiseen: palvelu on kehitetty psykologian alalla tavallisten periaatteiden mukaan. Pitkäkestoisessa prosessissa on varmistettu menetelmän ennustavuus kriteeri- ja ristivalidoinnin avulla.

Tarvitseeko Mindfindr soveltuvuusarvioinnin tulkinnassa olla psykologi tai henkilöstöalan asiantuntija?

Ei, mutta HR-alan koulutuksesta ja työkokemuksesta on toki hyötyä tulosten tulkinnassa. Tavalliselle käyttäjälle Mindfindr-palvelu tarjoaa selkeät, sanalliset ja graafiset tulokset sekä niihin liittyvät tulkintaohjeet.

Mihin Mindfindrin soveltuvuusarvio perustuu? Onko testillä tieteellistä validiteettia?

Mindfindr on pitkäaikaisen tutkimus- ja kehitystyön tulos (ks. Mindfindrin tutkimuksellinen tausta). Menetelmällä on arvioitu useita tuhansia käyttäjiä ja arviointeihin on yhdistetty haastatteluita ja muita tilastollisia menetelmiä. Teoreettisesti menetelmä pohjautuu persoonallisuusarvioiden osalta mm. Big Five luokitukseen ja kyvykkyyksien osalta on empiirisen tutkimuksen pohjalta jalostettu Gardnerin moniälykkyydestä esittämää mallia: matemaattisen, kielellisen ja spatiaalisen hamottamiskyvyn ohella yksilöllä voi olla muitakin työssä menestymisen kannalta hyödyllisiä vahvuuksia.

Mitä ammatteja Mindfindr palvelussa on?

Palvelussa on nykyisellään yli 300 ammattia ja uusia ammatteja lisätään jatkuvasti. Mindfindr ammattiluokituksen lähtökohtana on ISCO-luokitus.

Mindfindr palvelusta puuttuu tarvittava ammatti. Onko uusien ammattien lisääminen mahdollista?

Mindfindriin voidaan liittää uusia ammatteja harkinnan mukaan. Tässä tapauksessa kannattaa olla yhteydessä Mindfindr tukipalveluihin (tuki@mindfindr.com)

Kuinka kauan Mindfindr vastauksia ja testituloksia säilytetään?

Maksimissaan 5 vuotta. Käyttäjätilin haltija voi poistaa/arkistoida testituloksia. Testin suorittaja voi pyytää tietojensa poistamista ja tällöin tietojen poistamisessa noudatetaan lainsäädäntöä ja hyviä alan käytäntöjä.

Onko Mindfindr palveluun mahdollista saada erillistä koulutusta ja valmennusta?

Mindfindr-verkkosivuilla on erinomaiset materiaalit palvelun käyttöön (yksityiskohtainen ohjeistus vaatii asiakastilin ja kirjautumisen). Tarjoamme erillisen sopimuksen mukaan koulutusta, valmennusta ja muita Mindfindr-palveluun liittyviä tukitoimintoja.

© Mindfindr Oy 2024